Groot Driene

Mei 2022: Winkelcentrum Groot Driene

Begin 2022 vroeg de Gemeente onze mening over een voorstel om de fietsoversteek naast de bocht Laan van Driene-P.C. Hooftlaan te verleggen in de richting van het winkelcentrum. Wij hebben dit sterk afgeraden, omdat het de veiligheid nauwelijks dient en het een onlogische omweg voor fietsers zou opleveren. We hebben sterk aangedrongen op een rotonde in plaats van de bocht, omdat daarmee de veiligheid van fietsers én voetgangers het meest is gediend. Inmiddels heeft de Gemeente de plannen gewijzigd en ligt er een voorstel voor een rotonde, die tegelijk met een upgrade van het winkelcentrum zal worden aangelegd. Op enkele details betreffende de route van de P.C. Hooftlaan naar de fietsenstalling en de wijze van fietsparkeren na, hebben wij positief gereageerd op dit voorstel. Het zal de fietser in meerdere opzichten ten goede komen en wij hopen dan ook dat dit plan snel zal worden uitgevoerd.

Ontwerp voor een rotonde bij het winkelcentrum Groot Driene

Samen fietsen we beter