F35-Kettingbrugweg

Onveilige kruisingen F35

Wij voeren actie voor voorrang voor fietsers op de F35 in het traject tussen Hengelo en Enschede. Al bij de aanleg in 2015 hebben wij gepleit voor veiliger en fietsvriendelijke kruisingen.
Het gaat om de kruisingen met de Pruisische Veldweg en de Kettingbrugweg. In 2022 heeft de Gemeente Hengelo de Pruisische Veldweg wel afgesloten voor auto’s, maar nog steeds de voorrangssituatie niet aangepast.

Op de kruising met de Kettingbrugweg hebben wij in september in de ochtendspits het verkeer geteld. Samengevat: 700 fietsers op de F35 moeten 20 auto’s voorrang verlenen op een onoverzichtelijke kruising. Er zijn al meerdere ongevallen geweest. Tijdens onze telling zagen we ook een bijna-ongeval. Hier moet wat gebeuren voor er meer slachtoffers vallen!

Onze acties in 2022:
• Uitleg over het probleem aan de pers
• Gesprek met ambtenaren en wethouder
• Aandacht vragen bij leden van de Gemeenteraad
• Brief aan de Wethouder in december
• Ingezonden brief in Tubantia, wijzend op het uitlokken van voor fietsers gevaarlijk sluipverkeer door Google Maps
• Brief naar Provinciale Staten, in overleg met de afdeling Enschede van de Fietsersbond.