Bankastraat/F35

Ontwikkelingen Voorjaar 2022

De Bankastraat vormt een belangrijke ontbrekende schakel in het traject Hengelo-Borne van de fietssnelweg F35. De gemeente is op dit moment druk bezig met het opstellen van een ontwerp voor deze schakel. Het concept is te vinden op de website van de Gemeente.
De Fietsersbond is een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding van het ontwerp. We hebben toen onze voorkeur uitgesproken voor een rotonde boven een haakse kruising on de Bankastraat over te steken. We zijn dan ook blij dat de gemeente in het nu voorliggende ontwerp de keuze voor een rotonde heeft overgenomen. We zijn ook tevreden over de omvorming van de straat tot een 30 km weg. Voor de veiligheid is het wel belangrijk dat de fietsers goed worden verlicht op de rotonde. We maken ons wel zorgen over de kruisende toegangen naar de appartementen aan de noordzijde van de Bankastraat. Deze moeten zoveel mogelijk worden vermeden.