Overleg met Gemeente Borne

een zinvol gesprek

Omweg in geplande F35

Op 30 november hadden Han Kessels en Hein Moens namens de Fietsersbond overleg met Joachim Wissink, senior Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer van de gemeente Borne. Belangrijk bespreekpunt was de fietssnelweg F35 tussen Borne en Almelo. Aan de Bornse kant is de F35 ten zuiden van de spoorlijn Hengelo-Almelo gepland; Almelo wil het tracé aan de noordkant van de spoorlijn. Oorspronkelijk is de spoorwegkruising van de F35 gepland bij de nog aan te leggen Vloedbeltverbinding, maar dat levert een omweg van bijna 800 meter op. Dat is ongewenst. Er wordt nu gekeken naar alternatieven, waarbij er rekening moet worden gehouden met een gelijkvloerse kruising F35-spoorlijn. Dus een spoorwegovergang, terwijl zowel wij als de Gemeente de voorkeur geven aan een tunnel onder het spoor.

Rotonde Twickelerblokweg
Ook is de kruising Azelosestraat-Twickelerblokweg besproken. Daar komt een rotonde waarbij in het oorspronkelijke ontwerp geen doorlopend fietspad aan de zuidzijde (Twickelerblokweg) is gepland. Dat is niet handig als je komend van het noorden de Hazelaarstraat in wil vanuit de Azelosestraat. Gekeken zal worden of het fietspad bij de rotonde helemaal rond kan worden aangelegd.

Weerseloseweg wordt 30km
Er is ook gesproken over de herinrichting van een deel van de Weerselosestraat (bovenstaande foto) met vermindering van de toegestane snelheid van 50 naar 30 km/h en de Prins Bernardlaan tussen de Grotestraat en de Oonksweg (ook van 50 naar 30 km/h en mooi groen). Verder kwamen de ontwerpen voor spoortunnels in de Bornerbroeksestraat (voor fietsers) en de Oonksweg (ook voor snelverkeer) aan de orde.
De Oonksweg wordt verder helemaal heringericht, met een dubbel fietspad aan één zijde, na de Bornerbroeksestraat doorlopend als goed befietsbare Twickelerblokweg tot de Azelosestraat.
Daarnaast is nog gesproken over de toegankelijkheid en veiligheid van wegen en fietspaden voor driewielfietsen, paaltjes op fietspaden, hardrijders in het buitengebied, een paar voor fietsers onoverzichtelijke plekken in Borne, bruggen over de Bornsche Beek bij Erve Wieldijk en de tijdelijke (maar wel lang durende) afsluiting van het fiets-voetpad tussen Erve Wieldijk en de rotonde in de Rondweg bij Oud Borne.
Het was een informatieve en nuttige bijeenkomst.

Categorieën