Fietsen met Wethouder Steen

Fietsen met wethouder 2023-11-09 (13) – Wegtersweg x Hassinkweg (Klein)

Op 9 november maakten we weer een fietsrondje met Wethouder Hanneke Steen, dit keer vergezeld door Paul Leemker, verkeerskundige van de Gemeente Hengelo.

Langs de stadsfietsroute Noord stonden we stil bij de oversteek van de Sloetsweg bij het Bataafs Lyceum. Onze suggestie is dat de smalle fietsstrook aan de rechterzijde van de Dennenbos weg richting Troelstrastraat gevaarlijk is en geen voordeel biedt naast het twee-richtingen fietspad aan de linkerzijde.

Weusthagstraat
Vervolgens bekeken we de oversteek van de fietsroute over de Weusthagstraat, een bekende ongevalslokatie. De Gemeente heeft al diverse maatregelen genomen om de automobilisten daar af te remmen en te waarschuwen. Desondanks blijft het zeker in het donker riskant voor fietsers, wellicht kan de verlichting nog worden verbeterd.

Gossaertstraat
Daarna hebben we uitvoerig gesproken over de voor alle verkeersdeelnemers onoverzichtelijke kruising H. Leefsmastraat-Uitslagsweg en Jan Gossaertstraat. Hier is een drastische wijziging wenselijk. Een relatief eenvoudige maatregel kan het afsluiten van de Jan Gossaertstraat voor sluipverkeer zijn.

Karel Appelstraat
We reden door naar het bijzondere stukje tweerichting fietspad parallel aan de Karel Appelstraat. Prachtig pad, maar het leidt van niets naar nergens. Onze suggestie is om dit op te nemen in een nieuw routeplan voor de fiets, waarbij aan een doorgaand fietspad via de van Alphenstraat naar de stadsfietsroute noord kan worden gedacht.
Na kort stilgestaan te hebben bij de onoverzichtelijke oversteek van de busbaan bij de Pieter de Hoochstraat reden we door naar de kruising Wegtersweg-Hassinkweg (bovenste foto). We hebben gepleit voor verbetering van het fietspad aan de NO-zijde van de Wegtersweg en daarbij tevens te zorgen voor een veiliger oversteek, waar het fietspad aan de NO-zijde abrupt ophoudt na de Hassinkweg. Een doorgaand fietspad langs deze zijde zou onze voorkeur hebben.

Het was een zinnige tocht, die we volgend jaar door een ander deel van de stad hopen te herhalen. En natuurlijk hopen we dat onze suggestie worden opgepakt door de Gemeente.

Categorieën