De Fietsenstalling onder de Markt: hoe nu verder?

Het moet en kan beter, een lege stalling was niemands bedoeling

2023 trap stalling Markt

Natuurlijk zijn wij als fietsers blij met de mogelijkheid om fietsen droog en bewaakt onder de Markt te stallen. De basis van het plan is dus goed, maar we zijn met velen teleurgesteld in de uitwerking.
Na 4 maanden zien we steeds een bijna lege stalling en het is duidelijk hoe dat komt.
Ten eerste is de trap gevaarlijk en ongeschikt, zoals al bij de opening in april werd geconstateerd.
Ten tweede zijn de fietsenrekken in de praktijk zeer onhandig: te laag voor veel moderne fietsen en zo krap, dat het lastig is om er een fiets in te zetten of uit te halen.

Wij hebben daarom nu de Gemeente in een open brief opgeroepen om deze twee punten op korte termijn op te lossen. Dat gaat ten koste van het aantal stallingsplekken. Maar zonder goede toegankelijkheid hebben we toch niets aan de ruimte die er nu is.

Niet wachten, maar het probleem oplossen!
De ontstane situatie kunnen we als Hengeloërs niet zo laten. De extra voorzieningen zoals de al geplaatste borstels en een nog te installeren band om een fiets omhoog te helpen zijn onvoldoende, want de trap zelf is ongeschikt. Wij hebben de eisen die aan zulke trappen worden gesteld nagezocht en gezien dat de huidige constructie zelfs niet voldoet aan de soepelste normen: de verhouding tussen “optrede en aantrede” mag maximaal 0,35 zijn. Bij de huidige trap is deze 0,37 (met 10 cm optrede en 27 cm aantrede). Dat betekent dat een volwassene met fiets aan de hand niet de hele schoen op een trede kan plaatsen en dat is onveilig. Dus moeten we de trap vervangen, waarbij wij denken dat een aantrede van minimaal 40 cm nodig is (verhouding 0,25). Dat betekent dat de trap verder in de stalling eindigt, en de rekken tegenover de ingang moeten worden verwijderd. Maar dan hebben we tenminste een toegankelijke stalling!

De rekken zijn nu amper bruikbaar
De hoogte voor fietsen in de onderste rekken is 120 cm, die van de bovenste is 127 cm. Dat betekent dat een modale elektrische fiets er niet in past. Als dat wel het geval is, dan is de kans op beschadiging van een fietscomputer of andere accessoires op het stuur groot. De eerste schades zijn al gemeld. Hier is de oplossing wat ons betreft simpel: verwijder alle bovenrekken. Daarbij moeten we aanvaarden dat het aantal stallingsplekken wordt gehalveerd. Maar zoals het nu is zijn de meeste plekken ook al onbruikbaar. Dus onder het motto beter iets dan niets kunnen de bovenste rekken worden weggehaald en hopelijk elders in Hengelo (op een bruikbare hoogte!) worden ingezet.

Categorieën