Fietstocht met Wethouder Hanneke Steen

Op 16 april hebben wij een rondje gefietst door Hengelo met Wethouder Hanneke Steen en verkeerskundige Rik Metternich. We hebben uitleg en suggesties gegeven over enkele knelpunten aan de oostkant van Hengelo, zoals de smalle tunnel in de Anninksweg, de kruisingen Reviusstraat-Laan van Driene en de F35 met de Kuipersdijk. Ook wezen wij op de te krappe ruimte voor fietsers op de F35 door de brede palen bij de kruiding met de Waarbekenweg.

We kregen in mei een reactie van de Gemeente met de toezegging dat er een duidelijker aanduiding (Fietsstraat!) komt in de tunnel Anninksweg en dat naar enkele van de andere punten zal worden gekeken. We zijn blij met de tijd en aandacht voor de fiets van de wethouder en de heldere reactie van de Gemeente.
De kruising F35-Waarbekenweg

Categorieën