Een stapje dichterbij het opheffen van een gevaarlijke situatie voor fietsers

Provinciale Staten steunen correctie F35 unaniem!

F35-Kettingbrugweg klein

Zoals eerder bericht strijdt de afdeling Hengelo/Borne van de Fietsersbond voor veilige kruisingen met voorrang voor de fiets op het traject van de F35 tussen Hengelo en Drienerlo.
De motie “Correctie F35” werd ingediend door Kees Slingerland, Statenlid voor GroenLinks. Na bespreking en stemming op 22 februari is de motie UNANIEM gesteund. Gedeputeerde Boerman moet dus nu echt aan het werk om deze gevaarlijke kruisingen te laten aanpakken.
Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren!

zie ook het bericht hierover op 1Twente

De uitslag van de stemming

Categorieën