Vaart gewenst in aanpak onveilige kruisingen F35

Fietssnelweg = voorrang voor fietsers

Kettingbrugweg-F35

Wij voeren actie om de veiligheid voor fietsers te verbeteren op de kruisingen van de fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Enschede. Al bij het ontwerp in 2015 is er hiervoor gepleit, maar recente asfaltering van de Kettingbrugweg heeft de situatie alleen maar verslechterd.

Het gaat om de kruisingen met de Pruisische Veldweg en de Kettingbrugweg. In 2022 heeft de Gemeente Hengelo de Pruisische Veldweg afgesloten voor auto’s. Dat heeft de druk op de Kettingbrugweg verhoogd, maar nog steeds de voorrangssituatie is nog op geen van beide kruisingen aangepast.

Op de kruising met de Kettingbrugweg hebben wij in september in de ochtendspits 1,5 uur het verkeer geteld. Samengevat: 700 fietsers op de F35 moeten 20 auto’s voorrang verlenen op een onoverzichtelijke kruising. Er zijn al meerdere ongevallen geweest. Tijdens onze telling zagen we ook een bijna-ongeval. Hier moet wat gebeuren voor er meer slachtoffers vallen!

Onze acties in 2022:
Uitleg over het probleem aan de pers
• Gesprek met ambtenaren en wethouder
• Aandacht vragen bij leden van de Gemeenteraad
Brief aan Hengelose Wethouder Steen in december
Ingezonden brief in Tubantia, wijzend op het uitlokken van voor fietsers gevaarlijk sluipverkeer door Google Maps
Brief naar Provinciale Staten, in overleg met de afdeling Enschede van de Fietsersbond.

Telling F35 Kettingbrugweg

Categorieën