Christenunie en Groenlinks presenteren meest Fietsvriendelijke programma’s voor Hengelo

Vergelijking verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen

20211023_110915 (Groot)

De afdeling Hengelo van de Fietsersbond heeft op 18 fietsvriendelijke punten onderzocht of deze herkenbaar worden vermeld in het programma van de partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De meest fietsvriendelijke partijen zijn de Christenunie en GroenLinks. De middenmoot wordt gevormd door Burgerbelangen, Lokaal Hengelo, CDA, SP en PvdA. De overige partijen hebben niet of nauwelijks helder omschreven fietsvriendelijke maatregelen in hun programma staan, hoewel ze soms wel in het algemeen vermelden dat bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers kan worden verbeterd of dat de Fietsersbond moet worden betrokken bij keuzen die moeten worden gemaakt voor fietsverkeer.

De vergelijking van alle programma’s kunt u HIER in detail bekijken.

De Fietsersbond heeft in 2021 haar visie op de gewenste ontwikkelingen naar een nog fietsvriendelijker Hengelo kenbaar gemaakt. Die visie is samengevat in 16 punten. Deze zijn te vinden op de website van de afdeling Hengelo/Borne/Oldenzaal. Enkele belangrijke voorbeelden zijn: aanpak fietsdiefstal, beperken van de maximum snelheid tot 30km/h op wegen die zowel door fietsers als auto’s worden gebruikt en vrij liggende fietspaden wanneer er meer dan 30km mag worden gereden; liever rotondes dan verkeerslichten voor fietsers; gratis, bewaakte en overdekte stallingen; minder paaltjes en andere objecten op fietspaden; behoud en bevorderen van het prachtige fietsroutenetwerk in Twente inclusief het voltooien van de F35.
De punten die het vaakst werden genoemd door partijen zijn: “Verbetering van regionale fietsverbindingen” (waaronder de F35 valt) en “Goede Fietsfaciliteiten” in het algemeen.

Wij hopen dat onze vergelijking de fietsende kiezers kan helpen om te kiezen voor de meest fietsvriendelijke koers in Hengelo.

Categorieën