Inspraak Fietsersbond Hengelo

Februari 2021: Afdeling Hengelo spreekt in op Politieke Markt over herinrichting Marktplein

Marktplein

Als Fietsersbond hebben we het ontwerp beoordeeld op zaken die van belang zijn voor fietsers en daarbij zijn ons twee zaken opgevallen die ons zorgen baren: de fietsroute Brinkstraat en de fietsparkeervoorzieningen.

De Fietsersbond is niet gerust op de inpassing van de fietsroute Brinkstraat in dit plan. Deze route vormt een belangrijke schakel in het Noord-Zuid verkeer en wordt ook veel gebruikt door bezoekers aan de binnenstad. De keuze voor een lintmarkt houdt waarschijnlijk in dat deze route in de knel komt op marktdagen. We zien nu al dat er geen goede alternatieven zijn voor deze route tijdens de afsluiting op marktdagen. Dit probleem wordt wel genoemd, maar er wordt geen oplossing aangegeven.

Ook betreuren we het dat de fietsparkeervoorzieningen buiten de financiële scope van dit plan zijn gehouden. Voor de bereikbaarheid van het Marktplein is een goede fietsvoorziening essentieel en dit hoort daarom een integraal onderdeel van het ontwerp uit te maken, zeker omdat de bestaande fietsparkeervoorzieningen verdwijnen in het ontwerp. Dit is met name van belang voor mensen die boodschappen doen op de markt en daarvoor dicht bij de markt hun fiets willen stallen. We zijn bang dat het ontwerp wordt gerealiseerd zonder deugdelijke fietsparkeervoorzieningen waarna er pas veel later, als er voldoende geld beschikbaar is, een fietsparkeervoorziening komt.

Fietsrelevante punten uit de stukken

Zoals bij het kaderdocument vastgesteld is de fietsparkeervoorziening buiten de financiële scope van dit plan gehouden. Hiervoor wordt onderzocht of het mogelijk is om dit onder te brengen in een pand nabij het Marktplein.

De bestanddelen voor het Marktplein

Fietsparkeren

In de buurt van het plein is er ruimte nodig voor ‘flitsparkeren’ en een goede fietsenstalling nodig. Een plek die bewaakt is, zodat je je dure e-bike ook met een gerust hart stalt en de tijd neemt om de stad in te gaan. Hiervoor kunnen ook de (achterste) ruimten van de nu nog leegstaande panden gebruikt worden.

Hengelose voorstellen en overwegingen voor drie Marktplein dilemma’s

Fietsenstalling

Geen fietsen op het plein. Het liefst omliggend of eronder

Wij hebben twijfel over gebruik van een ondergrondse plek en zien twee opties:
» Op en rondom het plein voor korte bezoeken
» Bewaakt ondergronds of in een winkel voor lange bezoeken en dure fietsen.

Inspraakreacties

Binnenstadondernemers:
Tav de verkeersstromen wordt vooral de situatie van de Brinkstraat richting Enschedesestraat genoemd. Het is een belangrijke fietsroute, die blijven moet, veilig(er)moet en niet te veel belemmeringen mag opleveren. De huidige vergroeningsvoorstellen van de Brinkstraat worden deels ondersteund, ze moeten wel op veiligheid voor fiets en loopverkeer beoordeeld worden.

Burgers:

De fietsroute Brinkstraat
Deze route is de centrale Noord-Zuid fietsverbinding in Hengelo. De verkeersstroom van fietsers die op doordeweekse dagen blijft, wordt niet goed om het plein heen geleid. Dat levert nu al druk op in het gebied waar het de Enschedesestraat kruist. Omdat het de centrale Noord-Zuid fietsroute is komt het fietsverkeer in de knel op marktdagen, want de markt komt deels op de Brinkstraat.

Fietsenstalling
De fietsenstalling is nog niet zichtbaar in het concept-ontwerp. In het huidige ontwerp missen fietsbeugels en fiets parkeervakken.

Categorieën